Adwokat Katowice

Każdą osobę potrzebującą porady prawnej, adwokata, zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub bezpośrednio do mojego biura w śródmieściu Katowic przy ul. . Dla każdej osoby znajdę czas by jej pomóc.

Do kontaktu zachęcam każdego mieszkańca Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Gliwic, Tarnowskich Góry i innych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Nazywam się i od kilkunastu świadczę moim klientom usługi z zakresu prawa karnego, rodzinnego, podatkowego czy reprezentuje ich w sprawach gospodarczych.

Po studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego rozpocząłem karierę od stanowiska prokuratora, pełniąc między innym funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chorzowie.

Pełniłem również funkcję radcy prawnego. Dzięki mojemu doświadczeniu jestem w stanie reprezentować moich klientów w najtrudniejszych i najgłośniejszych sprawach sądowych.

Adwokat

Sprawy podatkowe

Sprawy podatkowe

Rozwiązywanie problemów podatkowych

System podatkowy podlega ciągłym zmianom. Dostosowanie się do nowych wymogów wymaga dynamicznego i kompleksowego działania. Doradztwo podatkowe oparte na pracy wykwalifikowanych pracowników, to zminimalizowanie ryzyka błędów podatkowych i uniknięcie problemów z urzędem skarbowym.

Podatek VAT i akcyzy

Doradztwo podatkowe to pełen wachlarz optymalnych rozwiązań, także w obrębie zagadnień podatku VAT oraz akcyzy. Sukcesem w działalności międzynarodowej jest znajomość nie tylko rynku, ale także bieżących regulacji międzypaństwowych. Każdy projekt biznesowy powinien zawierać analizę uwzględniającą VAT oraz międzynarodowe prawo podatkowe.

Podatki VAT i akcyza

Postępowanie podatkowe

Postępowania podatkowe

Przeprowadzamy przez pełen proces postępowania podatkowego. Dokonujemy niezbędnej analizy i towarzyszymy na każdym jego etapie (począwszy od postępowaniu wyjaśniającego, po postępowanie odwoławcze). Udzielamy informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania.

Sprawy gospodarcze

Sprawy między przedsiębiorcami

Rozwiązywanie sporów między przedsiębiorcami to jedno z ważniejszych zadań stawianych przed wymiarem sprawiedliwości w dziedzinie gospodarki. Sądy arbitrażowe, polubowne, powszechne) muszą orzec o słuszności stawianych sobie zarzutów między podmiotami gospodarczymi. Skomplikowane postępowania gospodarcze, bez opinii specjalistów mogą być źródłem problemów.

Sprawy gospodarcze

Treści umów

Treści umów

Dobrze zaprojektowana umowa uwzględniająca interesy obu stron oraz zgodność z aktualnie obowiązującym prawem, to gwarancja sukcesu i komfortowego działania. Dobrze napisana umowa to również mniejsze ryzyko nadinterpretacji zapisów, oraz ułatwione działanie w ramach ewentualnych postępowań sądowych między stronami podpisanego dokumentu.

Postępowania likwidacyjne

Formalne postępowanie likwidacyjne zapewnia kompleksowe uregulowanie kwestii majątkowych oraz organizacyjnych spółki. Zapewnia rozdysponowanie zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, ściągnięcie i zabezpieczenie wierzytelności. Końcowym etapem likwidacji jest wykreślenie podmiotu z odpowiedniego rejestru.

Postępowania likwidacyjne

Sprawy rodzinne - rozwód

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Każda sprawa rozwodowa to indywidualna decyzja jednego, bądź wspólna decyzja obu małżonków. Postępowanie sądowe mające orzec o rozwodzie ma więc charakter osobisty. W ramach sprawy rozwodowej często dochodzi do ustalenie spornych kwestii między małżonkami, takimi jak włada rodzicielska nad dziećmi, alimenty, czy podział majątku.

Podział majątku

Podział majątku ma za zadanie doprowadzić do fizycznego podziału poszczególnych rzeczy, które należały do systemu małżeńskiej wspólności majątkowej. Podział może dotyczyć przyznania prawa własności np. nieruchomości, przy jednoczesnym obowiązku spłaty drugiej osoby, bądź innym podziałem majątku, zgodnym z interesem obu stron.

Podział majątku

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny sprowadza się nie tylko do przekazywania środków pozwalających utrzymać się konkretnej osobie, ale także, w przypadku nieletnich, obowiązek zapewnienia środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny jest najczęściej ustalany w przypadku rozwodów i ustaleniu praw rodzicielskich wobec jednego z rodziców.

Sprawy karne

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem w postępowaniu karnym. Przeprowadzane jest obligatoryjnie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Postępowanie możemy również podzielić na dwa etapy: w sprawie i przeciwko konkretnej osobie. Zmierza do ustalenia czy popełniony czyn posiada znamiona przestępstwa.

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe

Postępowanie odbywające się przed niezawisłymi organami sprawiedliwości jakimi są sądy. Odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Postępowanie odbywa się w ramach procesu, który zmierza do ustalenia określonego rezultatu (wydania wyroku).

Postępowanie wykonawcze

Koniec postępowania sądowego i wydanie wyroku skazującego, determinuje rozpoczęcie postępowania wykonawczego, które doprowadza do wykonania orzeczonej kary (funkcja egzekucyjna). Może także polegać na prawnym usuwaniu skutków skazania (funkcja likwidacyjna). Wszystko to odbywa się wg określonego porządku czynności.

Postępowanie wykonawcze

Obrona osoby oskarżonej

Obrona osoby oskarżonej

Każdy oskarżony ma prawo do obrony (zarówno formalnej, jak i materialnej). Przysługuje mu obrońca, oraz szereg uprawnień (takich jak możliwość nie udzielania zeznań). Odpowiednie kierowanie sprawą w czasie postępowania sądowego, może przyczynić się do oddalenia zarzutów i uniewinnienia oskarżonego.

Katowice - kontakt40-014 Katowice
P:
kontakt@adwokatkatowice.biz
Proszę wcześniej o kontakt telefoniczny lub mailowy
Zadzwoń lub napisz maila jeżeli,
  • potrzebujesz pomocy,
  • nie wiesz czy będę mógł się zająć Twoją sprawą,
  • chcesz umówić termin wizyty,
  • masz pytania,
  • masz wątpliwości,
  • masz sprawę.